Herfst storm 2013 … the day after

Maandag eind van de middag 4 grote eiken en een lijsterbes om langs het weggetje vlak achter ons huis.

herfst storm 2013

Rondom ons zijn heel veel grote bomen omgewaaid … treurig …